STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Stručná historie tenisu v Okříškách

Sportovní tenisový klub (STK) Okříšky vznikl v roce 1993 z tehdejšího tenisového oddílu Sokol Okříšky. Prvním prezidentem byl zvolen pan Jiří Milostný st.

Historie tenisu v Okříškách se začala psát v šedesátých letech minulého století. Založení oddílu se datuje do roku 1960. Stanislav Dočkal kolem sebe soustředil několik nadšenců – JUDr. Alois Jahelka, Jaroslav Hobza, Ervín Servus, JUDr. Zdeněk Hašek, MUDr. Štěpán Maruš, František Šplíchal a jiní a tento kolektiv dal základ tehdejšímu oddílu tenisu. Jeho stánkem se stalo hřiště za sokolovnou. Nejprve se vybudoval jeden hrací dvorec s prosívkovým povrchem, který vytvořil první podmínky na hraní tenisu. Později, po melioračních úpravách byl vybudován další kurt. Se vzrůstajícím zájmem o tenis se začala hrát pravidelná soutěž. Na těchto dvorcích za sokolovnou vyrostl i Jaroslav Bulant ml.

Mužstvo dospělých hrálo meziokresní soutěž několik roků s velmi dobrými výsledky. V roce 1976 se stalo vítězem této soutěže a tím dosáhlo nároku postupu do KP II. třídy. Tuto soutěž však nemohlo absolovat z technických důvodů – hracích kurtů (rozběhy, oplocení atd.)

I když tenisové kurty za sokolovnou plnily dále svůj sportovní účel, byly již zastaralé a nevyhovující. Chyběly zde šatny, sociální zařízení a nevyhovující parametry měly i rozběhy atd.

Za výraznou změnu tenisu v obci lze považovat rok 1981. Po složitých jednáních s tehdejším MNV bylo rozhodnuto, že budou postaveny nové tenisové dvorce v lokalitě Stará osada, v místě bývalého rybníka zvaného „Dolňák.“ Plán nového tenisového areálu vypracoval pan ing. arch. Milan Velc, který společně s panem ing. Vencovským provedl zaměření. S výstavbou se začalo na jaře 1982 a poslední práce skončily v roce 1984. Na toto období vzpomíná tehdejší dlouholetý předseda tenisového oddílu pan Stanislav Dočkal:

Po několika letech jsme pak dostali k dispozici nové místo pro kurty na bývalém „Dolním rybníku“ a začala nová éra tenisu v Okříškách. Zde již s větším kolektivem šikovných a pracovitých lidí převzal tíhu veškerých starostí pan Jaroslav Bulant st.
V následujícím roce 25. května se zde sehrálo první historické utkání s TJ BOPO Třebíč „B“ a skončilo vítězstvím domácích v poměru 4:3.

Na současné podobě tenisového areálu má výrazný podíl pan Vlastimil Ježek, který vedl Sportovní tenisový klub Okříšky ve funkci prezidenta v letech 1996 – 2009.

Tolik tedy zkrácená historie tenisu v Okříškách. Více se můžete dozvědět:
  • 50 let Sportovního klubu s oddílem kopané (1980)
  • 80. výročí založení TJ SOKOL v Okříškách (1992)
  • Okříšky 1371 – 1996 (1996)
  • V. výročí Sportovního tenisového klubu Okříšky (1997)
  • 40. výročí organizovaného tenisu v Okříškách (2001)

O současném dění v tenisovém klubu vás budeme informovat na těchto stránkách.