STK Okříšky - oficiální stránky klubu

HRACÍ ŘÁD

platný od 24. dubna 2023

1. Hrát na tenisových dvorcích mohou pouze členové STK Okříšky, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky a odpracované brigádnické hodiny.
Hráči, kteří nejsou členové STK mohou užívat tenisové kurty za následujících podmínek: viz. pronájem kurtů.

2. Výše členských příspěvků na rok 2023 činí:

muži 750,- Kč
(450,- Kč v při odpracování brigád do zprovoznění kurtů)
ženy 750,- Kč
(450,- Kč v při odpracování brigád do zprovoznění kurtů)
dorost 300,- Kč
žáci do 15 let 300,- Kč
studenti 300,- Kč
důchodci 300,- Kč

Příspěvky je nutno zaplatit do 31. května 2023 u p. Nevrkly.
Vstup na dvorce je povolen až po zaplacení členských příspěvků.

3. Brigádnické hodiny:

muži 5 hodin
dorost 5 hodin
ženy 2 hodiny

4. Pro hraní je rozhodující doba dle rozpisu. Je zaveden časový rozvrh, který je nutno dodržovat. Hráči se musí zapisovat do kolonek na týdenním rozpisu hraní podle vyznačených hodin. Délka hrací doby je pro dvouhru i čtyřhru 1,5 hodiny včetně úpravy dvorců. Při nenastoupení na kurt do 15 min. automaticky může nastoupit další hráč.

5. Hráči jsou povinni upravit dvorce před i po skončení hraní. Tuto úpravu provedou nejprve dřevěným hrablem a následně koštětem včetně výběhů, při suchých dvorcích je nutno dvorce přiměřeně pokropit vodou.
Jestliže jsou dvorce příliš mokré, (kaluže nebo se lepí antuka), je zakázáno na dvorcích hrát !!!!!!!

6. Hráči jsou povinni nastupovat v odpovídající sportovní tenisové obuvi, nejsou přípustné např. kopačky a tenisky s gumovými hroty.

7. Při pobytu v areálu tenisových dvorců je nutno udržovat pořádek a dodržovat pravidla slušného chování.

8. Pohyb v tenisovém areálu STK a hraní je pouze na vlastní nebezpečí. V případě újmy na zdraví nebo majetku nevznikají poškozenému žádné právní nároky ze strany STK Okříšky.
Pronájem kurtů

Sportovního tenisového klubu Okříšky

1. Klíče od kurtů (klíče od hlavního vchodu vč. klíče od WC) si mohou zájemci o hraní dohodnout na adrese:
V pracovní dny:
• Bistro U Šárky, B. Němcové 344, Okříšky
V sobotu, neděli a o svátcích:
• Zdeněk Nevrkla tel. 723 533 165, nebo Stanislav Rampír tel. 723 517 201

2. Každý je povinen dodržovat stanovený hrací řád.

3. Vypůjčené klíče je nutné ihned po skončení vrátit.

4. Pronájem kurtů
• nečleni uhradí 150,- Kč za kurt za 1,5 hod. hrací doby

Povinností každého uživatele dvorců, člena STK Okříšky i nečlena, je zaplacení za pronájem kurtů před započetím hry.

V případě nedodržování tohoto nařízení bude členovi pozastaveno členství pro sezónu 2023 bez náhrady vrácení členského příspěvku.

Další informace ohledně pronájmu kurtů denně od 18:00 hodin - tenis. dvorce STK Okříšky.

VÝBOR STK OKŘÍŠKY