STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 1 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 8.2.2010, 18:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu u České spořitelny
  • Faktura za pronájem školní tělocvičny za období prosinec 2009
2. Tenisová škola

Pan Nevrkla informoval členy výboru o trénincích tenisové školy ve školní tělocvičně.

3. VODOUCH CUP

Výbor STK se zabýval přípravou tenisového turnaje ve čtyřhrách mužů VODOUCH CUP, který se uskuteční 20.2.2010 v Třebíči v hale Na Holečku.

4. Účetní závěrka za rok 2009

Pan Bulička informoval členy výboru o provedení účetní závěrky za rok 2009 – provede paní Uhrová.

5. Nákup antuky

Pan Nevrkla informoval výbor o nabídce antuky za výhodných cenových podmínek od firmy Vodička Stará Boleslav. Výbor odsouhlasil nákup 5 tun, objednávku zajistí p. Nevrkla, dopravu p. Lukeš. Uskladnění domluveno s p. Havelkou

6. Závodní družstvo

Pan Nevrkla informoval výbor o přípravě soutěží na rok 2010, rozlosování bude koncem února v Brně, výbor odsouhlasil hráče na hostování – J. Kříž, M. Saitlová, A. Bulantová, a J. Hvězda – vyřízení hostování zajistí p. Nevrkla.

7. Grant z Fondu Vysočiny

Pan Nevrkla informoval členy výboru o možnosti grantu z Fondu Vysočiny na údržbu tenisového areálu. Napsání grantu zajistí p. Nevrkla.

Termín konání příští schůze:

- bude svolána dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla