STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 10 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 3.11.2010, 19:00 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Dotazník od organizace Centrum pro výzkum neziskového sektoru
  • Návrh smlouvy Ing. B.Buličky o vzájemné spolupráci
2. Tenisová škola

Pan Nevrkla informoval členy výboru o oznámení trenéra tenisové školy Zbyňka Svobody ze dne 26.10.2010, že tímto dnem ze zdravotních a pracovních důvodů končí trénování dětí v naší tenisové škole.

3. Závodní družstvo

Pan Nevrkla informoval členy výboru o zájmu Jaroslava Hvězdy, který byl v našem klubu v letošním roce na hostování, podat přestup z ČLTK Jihlava do našeho klubu. Výbor STK tento přestup odsouhlasil. Přestup zajistí p. Nevrkla

4. Zazimování kurtů

Informace p. Rampíra o provedeném zazimování tenisových kurtů.

5. Tenisový večírek

Výbor se zabýval přípravou tenisového večírku, který se uskuteční 19.11.2010 v restauraci U Mušketýrů.

6. Vánoční turnaj
    Pan Rampír informoval členy výboru o podmínkách uspořádání vánočního turnaje v hale pod Billou Na Holečku a o podmínkách v nové nafukovací hale HTK Třebíč za nemocnicí. Výbor STK rozhodl, že letošní vánoční turnaj se uskuteční v hale HTK Třebíč za nemocnicí v termínu 11.12.2010.
Termín konání příští schůze:

dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla