STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Informace o výroční členské schůzi

V polovině dubna 2010 se uskutečnila v restauraci U Mušketýrů výroční členská schůze Sportovního tenisového klubu za účasti 31 členů a zástupce Městyse Okříšky p. Ryšavého. Schůzi řídil předseda klubu p. Nevrkla. Ve svém příspěvku informoval o činnosti klubu za předchozí rok (např. pořádání turnajů, vzniku tenisové školy, zavedení webových stránek, o výsledcích závodního družstva, poděkování sponzorům). Hospodář klubu p. Bulička seznámil přítomné s hospodařením klubu za uplynulé období a s návrhem rozpočtu na letošní rok. Pan Rampír informoval o připravovaných akcích pořádaných jak sportovním tenisovým klubem, tak i soukromými osobami a rovněž seznámil přítomné s hracím řádem na kurtech. V probíhající diskusi zástupce Městyse Okříšky p. Ryšavý mimo jiné vyzdvihl především práci s mládeží, která byla v klubu v minulosti opomíjena, a rovněž kladně hodnotil zavedení webových stránek klubu. V diskusi zaznělo rovněž několik podnětů ke zlepšení činnosti klubu.

Zdeněk Nevrkla
předseda STK Okříšky