STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 11 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 15.11.2010, 18:00 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu u České spořitelny
2. Tenisová škola

Pan Nevrkla informoval členy výboru o projednání trénování dětí v tenisové škole s p. Jaroslavem Hvězdou, trenérem II. tř. Pan Hvězda o trénování dětí projevil zájem, z důvodů jeho časového zaneprázdnění během zimního období, zahájí tenisová škola činnost v květnu 2011.

3. Tenisový večírek

Výbor se zabýval posledními přípravami tenisového večírku, který se uskuteční 19.11.2010 v restauraci U Mušketýrů. Předpokládaná účast je cca 50 osob.

4. Vyúčtování dotací

Výbor se zabýval vyúčtováním dotace od Městyse Okříšky – vyúčtování zajistí p. Nevrkla.

5. Vánoční tenisový turnaj

Výbor se zabýval přípravou vánočního tenisového turnaje ve čtyřhře mužů a čtyřhře žen, který se uskuteční 11.12.2010 v nafukovací hale HTK Třebíč za nemocnicí.

6. Halové turnaje

Pan Nevrkla informoval členy výboru o termínu konání dalšího halového turnaje ve čtyřhře mužů VODOUCH CUP 2011, který se uskuteční ve spolupráci s firmou Vodak Print v hale pod Billou dne 12.2.2011.

Termín konání příští schůze:

29.11.2010 v restauraci U Mušketýrů

Zapsal: Z. Nevrkla