STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 12 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 29.11.2010, 18:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Faktura za vodné a stočné v roce 2010
2. Tenisový večírek

Pan Nevrkla seznámil členy výboru s vyúčtováním tenisového večírku, kterého se zúčastnilo 52 členů a pozvaných hostů.

3. Novoročenky

Výbor STK se zabýval přípravou novoročenek členům klubu a sponzorům.

4. Vánoční tenisový turnaj

Výbor se zabýval přípravou vánočního tenisového turnaje ve čtyřhře mužů a čtyřhře žen, který se uskuteční 11.12.2010 v nafukovací hale HTK Třebíč za nemocnicí.

Termín konání příští schůze:

dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla