STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 2 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 22.3.2010, 18:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu u České spořitelny
  • Faktura za el. energii – vyúčtování za rok 2009
  • Návrh smlouvy s spolupráci s firmou Perfect Invest s.r.o.
2. Nákup antuky

Pan Nevrkla informoval členy výboru o nákupu antuky.

3. Výroční schůze

Výbor STK se zabýval přípravou výroční členské schůze, která se koná 11.4.2010 v restauraci U Mušketýrů.

4. Informace o soukromém turnaji

Paní Rampírová informovala členy výboru o soukromém turnaji ve čtyřhře žen, který se uskuteční ve školní tělocvičně dne 27.3.2010.

5. Závodní družstvo

Pan Nevrkla informoval výbor o rozlosování soutěží s začátkem 1.5.2010.

6. Informace o dotaci od Městyse Okříšky

Paní Rampírová informovala výbor o možnosti požádat Městys Okříšky o finanční prostředky v rámci "Dotací spolkům ....". Termín pro předání žádostí je 15.4.2010. Žádost zajistí p. Nevrkla.

Termín konání příští schůze:

6.4.2010 v 18:30 hod. restaurace U Mušketýrů

Zapsal: Z. Nevrkla