STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 3 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 6.4.2010, 18:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu u České spořitelny
  • Stanovení nové zálohy za el. energii – firma Eon
  • Objednávka firmy Mann + Hummel na pronájem reklamní plochy
2. Brgiáda na kurtech

Výbor STK odsouhlasil svolání brigády na kurtech ve čtvrtek 8.4.2010 v 16:00 hod. Rozeslání pozvánek a vlečku zajistí p. Nevrkla.

3. Výroční schůze

Výbor STK se zabýval přípravou výroční členské schůze, která se koná 11.4.2010 v restauraci U Mušketýrů.

4. Informace o setkání spolků

Paní Rampírová informovala členy výboru o setkání spolků v Okříškách s vedením Městyse, které se uskutečnilo 1.4.2010 na zámku.

5. Tenisový večírek

Pan Nevrkla informoval výbor o projednání uspořádání tenisového večírku opět v restauraci U Mušketýrů dne 19.11.2010. Majitelé restaurace s tímto souhlasí. K tanci a poslechu bude hrát skupina DUO BLONDE – zajistí p. Nevrkla

6. Různé
  • nákup tenisových míčů, příp. další sportovního zboží v Jihlavě – zajistí p. Bulant
Termín konání příští schůze:

19.4.2010 v 18:30 hod. restaurace U Mušketýrů

Zapsal: Z. Nevrkla