STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 4 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 19.4.2010, 18:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Katalogy firem Mountfield a KV Řezáč
2. Brigády na kurtech

Výbor STK odsouhlasil svolání brigády na kurtech v úterý 20.4.2010 v 16:30 hod. Rozeslání pozvánek zajistí p. Nevrkla.

3. Tenisová škola

Pan Nevrkla informoval členy výboru o dalším fungování tenisové školy. Další desetitýdenní cyklus začne v úterý 27.4.2010.

4. Hrací řád

Výbor STK aktualizoval Hrací řád s platností od 1.dubna 2010 včetně stanovení podmínek pro pronajímání tenisových kurtů.

5. Cestovní náhrady, stravné

Výbor STK rozhodl o ponechání cestovních náhrad a stravného na úrovni loňského roku, tj. cestovné 4,50 Kč/km, stravné 60,- Kč pro 5 – 12 hod. a na občerstvení pro závodní družstvo při domácích utkáních ve výši 150,- Kč.

6. Grant z Fondu Vysočiny

Pan Nevrkla informoval výbor, že podaný grant z Fondu Vysočiny byl schválen. Maximální výše dotace je 11 388 Kč a bude využita na předzásobení se antukou.

7. Turnaj KÁDIR CUP

Pan Nevrkla informoval o přípravách na tenisový turnaj čtyřher mužů KÁDIR CUP pořádaný v termínu 22.5.2010.

8. Dlouhodobé soutěže

Pro letošní rok opět výbor připravuje organizování dlouhodobých soutěží ve dvouhře mužů i žen. Termín přihlášek je do 10.5.2010: Muži – p. Nevrkla, ženy - pí. Rampírová.

9. Různé
  • Paní Rampírová informovala výbor o jednání v České spořitelně o možnosti lepšího využití finančních prostředků klubu na účtě.
Termín konání příští schůze:

10.5.2010 v 18:30 hod. restaurace U Mušketýrů

Zapsal: Z. Nevrkla