STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 6 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 14.6.2010, 18:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu u České spořitelny
2. Záměr výpůjčky pozemků

Pan Nevrkla informoval členy výboru o záměru Městyse Okříšky výpůjčky pozemků ve Staré osadě, na kterých se nachází tenisový areál. Záměr je vystaven na úřední desce a na webových stránkách Městyse Okříšky. Výbor STK rozhodl o podání žádosti na Úřad městyse o uzavření smlouvy o výpůjčce na stávající bezplatně používané pozemky – zajistí p. Nevrkla.

3. Závodní družstvo

Pan Nevrkla informoval výbor o výsledcích závodního družstva STK.

4. Spolupráce s firmou Havlíček

Pan Rampír informoval členy výboru o spolupráci s firmou Havlíček - uzenářství.

5. Členské příspěvky

Hospodář p. Bulička informoval členy výboru o vybraných členských příspěvcích.

6. Letní turnaje
  • 11.6.2010 – soukromý turnaj – p. Rampír – jedná se o člena klubu, nájem 1200,- Kč
  • 26.6.2010 - soukromý turnaj – p. Ferdan – jedná se o člena klubu, nájem 1200,- Kč
  • 2.7.2010 - soukromý turnaj firmy Stavoizola - jedná se o sponzora klubu, bez nájmu
  • 24.7.2010 - soukromý turnaj – p. Dokulil – nájem 1500,- Kč
  • 31.7.2010 – soukromý turnaj Dělnické tělovýchovné jednoty Třebíč – nájem 1500,- Kč
Termín konání příští schůze:

dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla