STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 7 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 9.8.2010, 19:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu u České spořitelny
  • Návrh smlouvy o výpůjčce od Městyse Okříšky
2. Dotace od Městyse Okříšky

Pan Nevrkla informoval členy výboru o schválené dotaci od Městyse Okříšky na letošní rok. Dotace činí 13 tis. Kč na tyto aktivity: závodní družstvo STK, memoriál Jardy Bulanta, tenisová škola, údržba tenisového areálu.

3. Závodní družstvo

Pan Nevrkla informoval výbor o výsledcích a konečném umístění závodního družstva STK. Družstvo skončilo na 5. místě z 8 družstev.

4. Návrh smlouvy o výpůjčce

Pan Nevrkla informoval členy výboru o došlém návrhu smlouvy o výpůjčce od Městyse Okříšky. Předmětem smlouvy je bezplatné užívání dosud používaných pozemků v k.ú. Okříšky naším klubem. Smlouva o výpůjčce se sjednává do 30.6.2025 a nahrazuje tři dosud platné nájemní smlouvy s Obcí Okříšky z let 1995, 1996 a 2004. Dopracování smlouvy (doplnění některých údajů) zajistí p. Nevrkla.

5. Členské příspěvky

Hospodář p. Bulička informoval členy výboru o vybraných členských příspěvcích.

6. Letní turnaje
  • 21.8.2010 - soukromý turnaj – pp. Ježek a Pavlíček – jedná se o turnaj k životnímu výročí a výbor STK rozhodl o neplacení nájmu
  • 28.8.2010 – PODZIM CUP – p. Kružík – jedná se o turnaj čtyřher mužů v rámci Kalendáře akcí, bez nájmu
  • 4.9.2010 – PADAJÍCÍ LISTÍ – jedná se o turnaj čtyřher žen v rámci Kalendáře akcí, bez nájmu
  • 5.9.2010 – Memoriál Jardy Bulanta – D. Bulantová – turnaj dětí v rámci Kalendáře akcí, bez nájmu
  • 11.9.2010 – OTA CUP – pp. Ota a Zdeněk Mudrákovi - jedná se o turnaj čtyřher mužů v rámci Kalendáře akcí, bez nájmu
  • 25.9.2010 – klubový turnaj v mixech v rámci Kalendáře akcí, bez nájmu
7. Různé
  • Paní Bulantová informovala o nakoupení jednorázových známek na svoz odpadu.
  • Předzásobení se antukou (cca 10 tun) v rámci schváleného grantu od kraje Vysočina – zajistí p. Nevrkla.
Termín konání příští schůze:

dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla