STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 8 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 20.9.2010, 19:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu u České spořitelny
  • Faktura za antuku a za dopravu/li>
2. Tenisová škola

Pan Nevrkla informoval členy výboru o termínech tréninků dětí v tenisové škole v zimním období v tělocvičně základní školy.

3. Závodní družstvo

Výbor STK odsouhlasil přestup hráčky Anety Hvězdové z oddílu Lokomotiva Praha do našeho tenisového klubu – přestup zajistí p. Nevrkla.

4. Zazimování kurtů

Výbor STK se zabýval činnostmi souvisejícími s přípravou kurtů na zimní období.

5. Členské příspěvky

Hospodář p. Bulička informoval členy výboru o vybraných členských příspěvcích.

6. Turnaje

Pan Rampír informoval členy výboru o přepravovaném soukromém turnaji mixů ve Staré osadě s termínem 2.10.2010.

Termín konání příští schůze:

dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla