STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 1/11 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 10.1.2011, 18:00 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu České spořitelny
2. Závodní družstvo

Pan Nevrkla informoval členy výboru o termínu (20.1.2011) pro přihlášení závodního družstva do soutěží řízených JTS. Výbor STK odsouhlasil přihlášení 1 družstva do KP III. tř. – zajistí p. Nevrkla.

3. Účetní závěrka za rok 2010

Pan Bulička informoval členy výboru o provedení účetní závěrky za rok 2010 – provede paní Uhrová.

4. VODOUCH CUP

Výbor se zabýval přípravou tenisového turnaje ve čtyřhře mužů VODOUCH CUP, který se uskuteční 12.2.2011 v tenisové hale v Třebíči pod Billou.

5. Tenisový turnaj

Výbor odsouhlasil uspořádání dalšího tenisového turnaje ve čtyřhře mužů, který se uskuteční v nafukovací hale HTK Třebíč (za nemocnicí) dne 26.3.2011.

Termín konání příští schůze:

31.1.2011 v restauraci U Mušketýrů

Zapsal: Z. Nevrkla