STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 3/11 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 1.3.2011, 18:00 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu u České spořitelny
  • Pozvánka Městyse Okříšky na zasedání komise pro společenský život
  • Pozvánka Městyse Okříšky na besedu zastupitelů a radních s místními spolky
2. Závodní družstvo

Pan Nevrkla informoval členy výboru o termínu (3.3.2011) rozlosování soutěží družstev a o termínu zahájení soutěží (30.4.2011).

3. Účetní závěrka za rok 2010

Pan Bulička informoval členy výboru o provedené účetní závěrce za rok 2010. Předání na Finanční úřad v Třebíči zajistí paní Rampírová.

4. Tenisový turnaj

Výbor se zabýval přípravou tenisového turnaje ve čtyřhře mužů, který se uskuteční 26.3.2011 v nafukovací hale HTK Třebíč (za nemocnicí).

5. Výroční členská schůze

Výbor se zabýval přípravou výroční členské schůze, která se uskuteční 3.4.2011 v restauraci U Mušketýrů.

6. Žádost na Městys Okříšky

Pan Nevrkla informoval členy výboru o termínu podání žádostí na Městys Okříšky na programy rozvoje kultury a sportu na rok 2011. Výbor STK odsouhlasil podání žádosti – zajistí p. Nevrkla.

Termín konání příští schůze:

dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla