STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 4/11 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 29.3.2011, 18:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, M. Bulička, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • E.ON - vyúčtování el. energie
  • E.ON – oznámení o nové výši nové zálohy
2. Turnaj čtyřher mužů

Pan Nevrkla informoval členy výboru o uskutečněném turnaji ve čtyřhře mužů v termínu 26.3.2011.

3. Účetní závěrka za rok 2010

Paní Rampírová informovala členy výboru o předání účetní závěrky za rok 2010 na Finanční úřad v Třebíči.

4. Tenisová škola

Pan Nevrkla informoval členy výboru o termínu náboru dětí (19.4.2011). Plakáty a zveřejnění na webových stránkách zajistí p. Nevrkla.

5. Výroční členská schůze

Výbor se zabýval přípravou výroční členské schůze, která se uskuteční 3.4.2011 v restauraci U Mušketýrů.

6. Oprava střechy u přístřešku

Pan Rampír informoval členy výboru o jednání s panem Uhrem o připravované opravě střechy u přístřešku vedle kurtů.

7. Brigády na kurtech

Členové výboru se dohodli na termínu uskutečnění prvních brigád na kurtech, a to 1. a 2.dubna 2011. Pozvánky rozešle elektronicky pan Nevrkla.

Termín konání příští schůze:

dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla