STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 1/13 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 21.1.2013, 18:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu České spořitelny
2. Vyúčtování akcí

Pan Nevrkla informoval členy výboru o vyúčtování tenisového večírku.

3. Účetní závěrka

Pan Nevrkla informoval členy výboru o provedení účetní závěrky za rok 2012, kterou provede paní Uhrová, a o stavu financí na konci roku 2012.

4. Závodní družstvo

Pan Nevrkla informoval členy výboru o termínu pro přihlášení závodního družstva do soutěží řízených JTS a o hostujících hráčích (M. Saitlová, J. Bulant). Výbor STK odsouhlasil přihlášení 1. družstva do KP III. tř. a dva hráče na hostování – zajistí p. Nevrkla

5. Tenisový turnaj

Výbor odsouhlasil uspořádání tenisového turnaje ve čtyřhře mužů a ve čtyřhře žen, který se uskuteční v tenisové hale v Třebíči pod Billou dne 16.3.2013.

6. Výroční členská schůze

Výbor STK stanovil termín konání výroční členské schůze na neděli 1.dubna 2013 v 10:30 hod. v restauraci U Mušketýrů.

Termín konání příští schůze:

dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla