STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 2/13 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 25.2.2013, 18:30 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, S. Rampír, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Došlá pošta
  • Výpis z účtu České spořitelny
2. Tenisový turnaj

Výbor STK se zabýval přípravou tenisového turnaje ve čtyřhře mužů a ve čtyřhře žen, který se uskuteční v tenisové hale v Třebíči pod Billou dne 16.3.2013.

3. Výroční členská schůze

Výbor se zabýval přípravou výroční členské schůze, na které proběhne volba výboru na období 2013 – 2017. Pozvánky a oslovení zájemců do nového výboru zajistí p. Nevrkla.

4. Závodní družstvo

Výbor se zabýval přípravou výroční členské schůze, na které proběhne volba výboru na období 2013 – 2017. Pozvánky a oslovení zájemců do nového výboru zajistí p. Nevrkla.

5. Hrací řád pro rok 2013

Výbor se zabýval aktualizací hracího řádu pro rok 2013 a kalendářem akcí pro letošní rok. V návaznosti na termíny zápasů závodního družstva byly odsouhlaseny termíny nejbližších letních turnajů čtyřher mužů KÁDIR CUP (18.5.2013) a čtyřher žen KOČIČÍ MAČ (8.6.2013).

6. Tenisová škola

Pan Nevrkla projedná s trenérem tenisové školy p. Hvězdou další existenci tenisové školy.

7. Nákup tenisového zboží

Výbor odsouhlasil nákup 2 ks nových tenisových sítí – zajistí p. Nevrkla. Nákup tenisových míčů vč. omotávek zajistí p. Rampír.

8. Sponzorské smlouvy

Pan Nevrkla informoval členy výboru o připravovaných sponzorských smlouvách s firmami IPB Invest, Fränkische, Mann+Hummel a o vyhlášeném Programu rozvoje kultury a sportu Městyse Okříšky.

9. Článek do Zpravodaje

Pan Nevrkla informoval členy výboru o připravovaném článku do Zpravodaje Okříšek.

Termín konání příští schůze:

dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla