STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 3/13 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 29.4.2013, 19:00 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, S. Rampír, J. Rampírová, P. Zeman, M. Mrenica
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Volba prezidenta klubu a dalších funkcí

Prezidentem Sportovního tenisového klubu Okříšky na období 2013 – 2017 byl zvolen pan Zdeněk Nevrkla. Jeho zástupcem byl zvolen pan Stanislav Rampír a hospodářem byla zvolena paní Jaroslava Rampírová.

2. Podpisové vzory u České spořitelny

V souvislosti se zvolením nového výboru bude provedena aktualizace podpisových vzorů u České spořitelny. Výbor STK odsouhlasil disponovat s účtem u České spořitelny pro následující členy výboru: Zdeněk Nevrkla, Stanislav Rampír, Petr Zeman, Jaroslava Rampírová.

3. Cestovní náhrady, stravné

Výbor STK rozhodl o ponechání cestovních náhrad a stravného na úrovni loňského roku, tj. cestovné 4,50 Kč/km, stravné 60,- Kč pro 5 – 12 hod. a na občerstvení pro závodní družstvo při domácích utkáních ve výši 150,- Kč.

4. Tenisová školička

Pan Nevrkla informoval o zajištění trenéra pro tenisovou školičku. Jedná se o pana Petra Obršlíka z Třebíče, který by vedl tenisovou školičku od června 2013. Pan Nevrkla pošle tuto informaci elektronicky rodičům dětí z tenisové školičky.

5. KÁDIR CUP 2013

Výbor STK se zabýval přípravou 12. ročníku tenisového turnaje čtyřher mužů KÁDIR CUP, který se uskuteční dne 18. května 2013.

6. Nákup zboží

Výbor STK odsouhlasil nákup následujícího zboží:
2 ks dřevěných hrabel – zajistí p. Nevrkla
Sekačku na sečení trávy – zajistí p. Lukeš.

7. Rezervační systém

Pan Nevrkla informoval členy výboru o podmínkách fungování rezervačního systému on line. Výbor STK neodsouhlasil nákup tohoto rezervačního systému a rozhodl ponechat stávající systém objednávání se na kurty.

Termín konání příští schůze:

dle potřeby

Zapsal: Z. Nevrkla